Tentang Kami

Tujuan utama laman web ini adalah untuk menyediakan maklumat berkaitan klinik dan perubatan secara ringkas di Malaysia.

Maklumat yang diterbitkan di sini diperolehi dari pelbagai sumber: lawatan sebenar, laman web, buku, risalah, brosur, akhbar, majalah, dan sebagainya.

Maklumat tambahan akan ditambah secara ad hoc, jadi pastikan anda sentiasa mengemaskini diri dengan menandakan laman web ini dan kunjungi semula.

Harap anda akan mendapat manfaat dari maklumat yang diterbitkan di laman web ini sebanyak mana yang dinikmati semasa mengemaskininya.

Terima kasih kerana melawat laman web kami.